Toimintaamme tukevat


suomiseura logo1


svff logomin
SVFF Basel

 

Sanasudet, 7-8 –vuotiaat

Sanasusien ryhmän oppilaat ovat paikallisen koulun eka- ja tokaluokkalaisia. Oppimateriaalina käytetään Sanoma Pron Pikkumetsän aapista ja siihen liittyvää harjoitusvihkoa. Lukuvuoden edetessä ja oppilaiden lukutaidon karttuessa siirrytään käyttämään Pikkumetsän lukukirjaa. Tuntisuunnittelun runkona toimivat oppikirjoihin liittyvät opettajan oppaat.

Tunneilla opiskellaan monipuolisesti ja oppilaiden vaihtelevat taitotasot huomioiden suomen kielen eri osa-alueita: lukemista, kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista ja puhumista. Opetusmenetelmien valinnassa painotetaan toiminnallisuutta, ja oppilaita pyritään innostamaan kielen opiskeluun leikin ja pelien varjolla. Opetuksen tavoitteena on tuottaa lapsille onnistumisen kokemuksia, vahvistaa heidän suomen kielen taitoaan ja luoda uskoa omiin kielellisiin kykyihin.