Toimintaamme tukevat


suomiseura logo1


svff logomin
SVFF Basel

 
Värssyvarpuset, 3-4 –vuotiaat

Värssyvarpusilla keskeistä on uteliaisuuden ja kiinnostuksen herättäminen suomen kieltä ja sillä toimimista kohtaan. Kielellisiä taitoja kehitetään vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden ja opettajien kanssa. Kuuntelemista ja puhumista harjoitellaan satujen, tarinoiden, leikkien, lorujen ja laulujen avulla. Tunneilla harjoitellaan esineiden ja asioiden nimeämistä sekä erilaisten yksinkertaisten puhuttujen viestien kuuntelemista ja tuottamista. Lapsia motivoidaan käyttämään kieltä ja kannustetaan puhumiseen positiivisen palautteen kautta. Materiaalina käytetään pienille lapsille suunnattua kirjallisuutta, sekä erilaisia leluja ja pelejä.